Contribute

Would you like to contribute to artistdiner.com?

If so, please do as follows: Give a description of “this is one of my favorite things” through images and words.

Display the thing in a photo, illustration or other kind of visual still life, explain with words why the thing is a favorite, include some kind of self portrait/picture of yourself and a link to your website or blog.

Your contribution has to be either two images in portrait format or two images in landscape format, because this looks best on the website. The two images will be put together as one 1280px wide image (we can do this for you). Then email it all to hei@artistdiner.com.

Thanks a lot in advance and welcome to Artist Diner! 

- - - 

Ønsker du å bidra til artistdiner.com?

Da gjør du følgende: Gi en beskrivelse av ”dette er en av mine favoritting” ved hjelp av ord og bilder.

Vis frem tingen ved hjelp av foto, illustrasjon eller en annen form for visuelt stillbilde, forklar med ord hvorfor den er en favoritt, legg ved en eller annen form for selvportrett/bilde av deg selv samt link til din nettside, blogg eller lignende.

Bidraget ditt må være i form av enten to høydebilder eller to liggende bilder, da dette blir finest på nettsiden. Bildene settes sammen til ett, med bredde på 1280px (vi kan gjøre dette for deg). Send det hele til hei@artistdiner.com.

På forhånd tusen takk og velkommen til Artist Diner!