About Artist Diner

Artist Diner is a collaboration between people with ideas

Artist Diner’s hosts are graphic designer Trine Hisdal and copywriter Astrid Hagen Mykletun. We like ideas and are curious about others’ ideas. We like that ideas can be expressed in different ways, through different media. We therefore invite our friends and acquaintances to share their interpretations of given themes.

Artist Diner has four different annual themes. Each theme is presented in a limited edition mini magazine, an exhibition with a selected number of the mini magazine’s contributions, and the website artistdiner.com. The theme will here be presented though unique contributions that are neither part of the mini magazine nor the exhibition. The website is a dynamic part of the project and is open for contributions from anyone.

- - - 

Artist Diner er et samarbeidsprosjekt mellom mennesker med ideer 

Artist Diners vertskap er grafisk designer Trine Hisdal og tekstforfatter Astrid Hagen Mykletun. Vi liker ideer og er nysgjerrige andres ideer. Vi liker at ideer kan uttrykkes på ulike måter, gjennom ulike medier. Derfor inviterer vi våre venner og andre som vi kjenner til å dele sine tolkninger av gitte tema.

Artist Diner har fire tema i året. Hvert tema presenteres i et minimagasin i begrenset opplag, en utstilling som viser et utvalg av minimagasinets bidrag samt nettsiden artistdiner.com. Her vil temaet bli presenteret gjennom unike bidrag som verken vises i minimagasinet eller utstillingen. Nettsiden er en dynamisk del av prosjektet og er åpen for bidrag fra alle som ønsker å delta.